Kõik puud on kasvavad organismid, mis arenevad ja vajavad juba seetõttu paljudes kohtades kujunduslikku või vajadustest lähtuvat kärpimist. 
Teisalt, neid hakkavad kahjustama ja nõrgestama erinevad haigused, seened ja mädanikud. 

Seetõttu on meie arboristi teenustel mitu alavaldkonda.

  • Ohtlike puude lõikused või langetamine
  • Puusidumissüsteemide paigaldamine
  • Hoolduslõikused
  • Puistute laasimine

Ohtlikud on teatud oksad mis võivad murdudes põhjustada kahjusid. Samuti võib olla ohtlik terve puu ise, kui ta on jäänud liiga nõrgaks. 
Ümber tüvede või okste seotavate materjalide abil saab päästa nii dekoratiivselt olulisi puude oksi kui eemalduvaid harusid. 
Raske talve järjel või pärast torme on tihti vajalik korrektuuride tegemine puude latvades võik okstel, eriti pärast teatud murdumisi. Teisalt tasub ka probleeme ennetada, eemaldades või kärpides eemalduvaid või muidu riskantseid oksi. 

Puistute laasimise teenus on mitte väga laialt levinud, aga siiski vajalik paljudele metsakasvatajatele, eriti nt maarjakaskede valdkonnas.

Laasimise tulemusena on võimalik kasepuidu väärtust tunduvalt suurendada. Seda saame efektiivselt teostada oma kerge ja kompaktse, iseliikuva korvtõstukiga.

korv4
 JRA0455   Version 2
arboristcrop