Tööstuslik ehk ultra kõrgsurvepesu teostatakse pesuriga, mida käitab 4-silindriline 100hj diiselmootor ja millel lisaks ultra kõrgele survele on kasulik veevoolu hulk 50 liitrit minutis. 

Põhilised kasutusvaldkonnad:

  • suured platsid (kommunaal jm objektid)
  • krohvi ja lahtise betooni eemaldus seintelt
  • graffiti eemaldamine betoonilt
  • suurte tööstusmasinate, laevakerede jms puhastamine raskest mustusest

Tihti on tegvu valdkonadega, milles enamasti kasutatakse abrasiive (liiv, klaas või sooda), kuid mida kõrge surve all paiskuv suur veevool suudab puhastada sama hästi - ning seejuures jäätmeid jätmata.

Seega puudub vajadus järelkoristuseks, ning paljudel objektidel pole ka teisiti võimalik. 

Nt ehitustellingute puhastamisel värvist ja betoonist ei kahjusta tugev veevool metallikihti, ei muuda seda krobedaks. 

Teisalt on selline teenus kasulik suurte pindade kiireks puhastamiseks, eriti avalike väljakute või saatsunud parklate puhul. 

44
33
22
11