Liivaprits on kõige soodsam ja tõhusam pindade puhastamise moodus, kui me räägime tõsisest mustusest, rohkest lahtisest värvist või roostest. Sellega puhastatakse peamiselt tugevaid metallesemeid. Õhema pleki või kergemate metallide puhul tuleb valida vähem abrasiivsed pritsimise ained, nt klaasipuru või sooda.

Põhilised puhastusobjektid:

  • tugevast mustast metallist esemed
  • betoon vms tugev aluspinnas

Konkreetsest pinnast ja objekti asukohast sõltub, kas sobivam on kuiv- või märgliivaprits. Kuivliivaprits eemaldab rooste ja mustuse abrassiivi ja suruõhu abil, märgliivaprits puhastab pinnad suruõhujoas liiva ja veega.

Vana fassaadivärvi eemaldamiseks sobib enamasti märgliivaprits. Tugevalt betoonilt värvi või graffiti eemaldamiseks piisab enamasti kuivliivast, kui pole vaja just vältida tolmu teket.

Vajadusel teostame ka objekti järelpuhastuse kuumavee survepesuriga ning kasutatud liiva kogumise ja utiliseerimise.

Teenuse osutamine toimub valdavalt mobiilselt, kliendi objektil. Erandkorras teostame töid ka oma töökojas, minimaalselt mahuga 1 tund (nt 4 veoauto velge).

Liivapritsi töödel kasutame diiselkompressorit võimsusega 6.4 m3/min, pritsiseadme maht on 200 liitrit.

Tööd vastavad ISO 8501-1 standardile. 

 

Metalli liivapritsimise järgselt on soovitatav see võimalikult kiiresti katta kruntvärviga, ennetamaks korrosiooni teket. Pakume ka seda võimalust.

Lisaks teostame suurematel objektidel ka kõrsurve pritsiga värvimistöid. 

Värvimisel lähtume peamiselt ISO 12944-4/5 ning värvisüsteemide mõõtmisel ISO 2808 ja ISO 19840.

liiv
liiv1
liiv2